Kontakt

Zimná údržba komunikácií

Dispečing zimnej údržby môžete kontaktovať  na emailovej adrese zimnaudrzba@karlovaves.sk