Od 1.1.2017 spúšťame webovú stránku

Od 1.1.2017 spúšťame webovú stránku.